STINGO Optical Fashion - nejlevnější brýle, nejlevnější dioptrická skla

STINGO Optical Fashion - nejlevnější brýle, nejlevnější dioptrická skla, oční optika praha

Plusoptix je preventivní oční vyšetření, jenž slouží ke včasnému zjištění oční vady u dětí. Pokud není oční vada zjištěna a léčena již v prvním roce života dítěte, může vést k trvalé slabozrakosti. Slabozrakost nelze dodatečně korigovat brýlemi, ani jinými zrakovými pomůckami a může vést k tupozrakosti neboli amblyopii.

Vyšetření by mělo být prováděno pravidelně u všech dětí,  které ještě nebyly vyšetřeny očním lékařem. První vyšetření by mělo být provedeno co nejdříve, nejlépe v prvním roce dítěte. Dále by mělo být pravidelně opakováno, protože oči se s růstem mění a může dojít k pozdějšímu vzniku oční vady.

Jak je měření prováděno?

Důležitou součástí vyšetření zraku je měření refrakce. Tímto způsobem lze již u miminek zjistit, zda se jejich oči správně vyvíjejí.  Měření přístrojem Plusoptix trvá pouze několik vteřin a provádí se ve vzdálenosti jednoho metru.  Přístroj změří všechny hodnoty, které mají vliv na vznik tupozrakosti.

Všimne si moje dítě, že má oční vadu?

Děti samy nemohou zpozorovat svoji oční vadu, protože jsou zvyklé pozorovat svět svýma očima a nemají žádnou možnost srovnání.

Má moje dítě oční vadu?

Tuto otázku vám může zodpovědět preventivní oční vyšetření. V České republice trpí skoro každé dvanácté dítě ve věku čtyř let nezjištěnou oční vadou. Tento vysoký podíl není podivuhodný, protože ve srovnání s jinými oční onemocněními nemusí mít vady zraku žádné vnější pozorovatelné příznaky.

Čím dříve, tím větší šance na úspěšnou léčbu! Šilhání u dětí by se nemělo podceňovat a to ani u miminek starších sedmi měsíců! Komplikace spojené se šilháním lze úspěšně léčit jen do sedmi let a pokud se nezačne včas, hrozí dítěti nejen kosmetický hendikep, ale i případná tupozrakost a ztráta prostorového vidění. Všimnete-li si, že vaše dítě šilhá, měli byste mu ihned nechat vyšetřit zrak. Ideální pro prvotní zachycení případné vady je v tomto případě screeningové měření přístrojem PlusOptix, které je velmi rychlé, nenáročné a výsledek je znám během pár minut.

Vyšetření přístrojem Plusoptix provádíme na pobočce ve Vyšším Brodě (pouze po předchozím objednání)